Veřejný závazek

Veřejný závazek Senior centra Nová Role zahrnuje poslání, cíle a principy služeb poskytovaných klientům.

POSLÁNÍ SENIOR CENTRA NOVÁ ROLE

 • Pomoci klientům důstojně prožít stáří
 • Poskytnout nepřetržitou péči a podporu osobám, které kvůli věku, sociální situaci nebo nepříznivému zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém domácím prostředí

CÍLE SENIOR CENTRA NOVÁ ROLE

 • Vytvářet našim klientům takové prostředí, aby se co nejvíce cítili jako doma
 • Prostředí podporující udržení jejich soběstačnosti a samostatnosti, motivující k aktivitám a činnostem, které vedou ke zlepšení sociální situace
 • Cílem je individuální pomoc a podpora v udržení kontaktů s rodinou, přáteli, blízkými a společenskou sférou každého klienta.
 • Upevňujeme a udržujeme zdravotní stav klientů. Snažíme se, aby měli důstojné stáří.

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SENIOR CENTRA NOVÁ ROLE

 • Základním principem a hlavní zásadou v Senior centru je ochrana práv našich klientů.
 • Individuální přístup, vnímání každého klienta jako jedinečné bytosti s vlastními přáními, potřebami i osobními cíli
 • Princip důstojného jednání v úctě s každým klientem.
 • Respekt vůči každému klientovi a maximální možné vycházení vstříc jeho přáním i potřebám.
 • Princip mlčenlivosti a diskrétnosti, vedoucí k vybudování vzájemné důvěry mezi zaměstnanci a klienty.
 • Schopnost empatie zaměstnanců, kteří jsou vždy připraveni umět se vcítit do pocitů a životních situací našich klientů.
 • Kvalita a komplexnost služeb poskytovaných odborně způsobilým a erudovaným personálem

CÍLOVÉ SKUPINY KLIENTŮ SENIOR CENTRA NOVÁ ROLE

 • Základní sociální poradenství je poskytováno klientům, žadatelům z řad jednotlivců, rodin pečujících o své blízké a také jejich přátel a nejbližších.
 • Domov pro seniory je službou, která je poskytována seniorům od 65 let, klientům, jejichž situace vyžaduje nepřetržitou a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

MÁTE DALŠÍ DOTAZY?
Ozvěte se nám a rádi odpovíme, nebo si s vámi sjednáme schůzku.

Kde nás najdete

AHC Senior centrum Nová Role
Školní 231/9
362 25 Nová Role

Jsme součástí rodiny AHC

Provozovatel a sídlo společnosti

Senior centrum Nová Role s.r.o.
IČO: 09907891

Společnost zapsána u Městského soudu v Praze, spisová značka 343861, oddíl C.

Toto zařízení finančně podporuje Karlovarský kraj

Image

 

visibility Nástroje pro slabozraké