V Senior centru Nová role očekávejte:

Klientům se sníženou soběstačností z důvodu věku či nemoci poskytujeme nepřetržitou péči, dopomoc a dohled.

KAPACITA 55 LŮŽEK

ikona

BEZBARIÉROVÉ PROSTORY

ikona

DOHLED 24 / 7

ikona

SPOLEČNÉ UBYTOVÁNÍ MANŽELŮ

ikona

Typ služeb

Naše zařízení poskytuje svým klientům pobytové sociální služby v rozsahu uvedeném v zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dle §49 a vyhlášce 505/2006 Sb., kterou se upravují některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Ošetřovatelská péče je poskytována v rozsahu vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně odbornosti 913 – sestra v sociálních službách. 

Služba je poskytována na základě písemné Smlouvy o poskytování služeb sociální péče.

V rámci této služby je klientům poskytováno ubytování, stravování, individuální a komplexní sociální i zdravotní ošetřovatelská péče.

Postup pro přijetí do centra

Máte zájem o poskytnutí sociální služby ?

ikona

Zavolejte nám nebo si e-mailem domluvte schůzku se sociální pracovnicí v současném místě pobytu zájemce. Předáme Vám potřebné formuláře.

ikona

Vyplněné formuláře můžete doručit poštou nebo osobně. Po jejich přijetí zájemce zařadíme do evidence žadatelů o umístění.

ikona

O přijetí žadatele rozhodneme na základě jeho zdravotního stavu a našich volných ubytovacích kapacit. 

ikona

Následně domluvíme termín nástupu a podepíšeme "Smlouvu o poskytnutí sociální služby". Před nástupem doporučujeme přečíst si "Co si vzít s sebou".

Kde nás najdete

AHC Senior centrum Nová Role
Školní 231/9
362 25 Nová Role

Jsme součástí rodiny AHC

Provozovatel a sídlo společnosti

Senior centrum Nová Role s.r.o.
IČO: 09907891

Společnost zapsána u Městského soudu v Praze, spisová značka 343861, oddíl C.

Toto zařízení finančně podporuje Karlovarský kraj

Image

 

visibility Nástroje pro slabozraké